Vitajte na pumpe

Diesel

NAFTA FAVORIT

Motorová nafta, ktorú predávame v sieti našich čerpacích staníc vychádza kvalitatívne z európskej normy STN EN 590. Garantujeme splnenie všetkých normovaných požiadaviek, častokrát nad rámec minimálnych limitov.
 
Náš základný diesel „Nafta Favorit“ je unikátnou kombináciou vysokokvalitného základného produktu a špecificky pripraveného aditíva. Na mieru pripravená receptúra prináša zníženie usadenín v celom palivovom systéme a silný protikorózny efekt. Výrazne sa prejaví aj nižšia penivosť a stabilizácia oxidačných charakteristík bio-zložky, ktorá je v motorovej nafte zásadnejšia ako v motorovom benzíne.

V NAŠICH NÁDRŽIACH NÁJDETE VÝHRADNE CERTIFIKOVANÉ PALIVO

Scroll to Top