Vitajte na pumpe

LPG

Plyn

Plyn alebo LGP je skvapalnený ropný plyn, s podobným chemickým zložením ako zemný plyn. Je to ekologickejšia alternatíva ku klasickým fosílnym palivám. Má minimálne emisie NOx, síry a pevných častíc, pri spaľovaní vzniká výrazne menej usadenín. LPG sa stáva kvapalným pri nízkom tlaku a bežnej teplote, preto sa bezpečne a jednoducho skladuje.
Všetky súčasti technológie LPG, od skladovacej nádrže až po výdajný stojan pravidelne kontrolujeme a podrobujeme certifkácií. Samozrejmosťou je bezpodmienečná kvalita samotného produktu. Tankovaním LPG pomáhate znižovať emisie, uhlíkovú stopu a zmenšujete nápor na svoju peňaženku.

V NAŠICH NÁDRŽIACH NÁJDETE VÝHRADNE CERTIFIKOVANÉ PALIVO

Scroll to Top