Vitajte na pumpe

NAFTa Šampión

V prípade nášho prémiového dieslu „Nafta Šampión“ sme nič nenechali na náhodu. Základnú aditivačnú receptúru sme si nechali výrazne vylepšiť a výsledkom je motorová nafta so špeciálnou aditivačnou molekulou.
 

Benzín Šampión 100+

Základom nášho prémiového motorového benzínu je vysokokvalitne palivo predpísanej normovanej kvality a legislatívnych parametrov. Naša unikátna aditivačná receptúra použitá v zakladenej rade palív „Favorit“  je v prípade „Benzínu Šampión“ výraznejšie znásobená.

Nafta favorit

Motorová nafta, ktorú predávame v sieti našich čerpacích staníc vychádza kvalitatívne z európskej normy STN EN 590. Garantujeme splnenie všetkých normovaných požiadaviek, častokrát nad rámec minimálnych limitov.

Benzín favorit

Náš motorový benzín spĺňa všetky parametre predpísanej normy STN EN 228 vrátane všetkých požiadaviek tykajúcich sa podielu bio-zložiek. Ide o minimálne 95 oktánový benzín certifikovanej kvality. Už tento samotný produkt spĺňa najnáročnejšie kritéria na kvalitu a spoľahlivosť. My sme však zašli ešte ďalej a nechali sme si pripraviť aditívum s unikátnou receptúrou, aby sme parametre motorového benzínu ešte viac vylepšili.

ADBLUE

Ekologický produkt na báze močoviny, ktorého funkciou je redukcia emisií znečisťujúcich látok o 80%, oxidov dusíka o 30%. Určený pre nákladné vozidlá a autobusy.

Plyn

Plyn alebo LGP je skvapalnený ropný plyn, s podobným chemickým zložením ako zemný plyn. Je to ekologickejšia alternatíva ku klasickým fosílnym palivám. Má minimálne emisie NOx, síry a pevných častíc, pri spaľovaní vzniká výrazne menej usadenín. LPG sa stáva kvapalným pri nízkom tlaku a bežnej teplote, preto sa bezpečne a jednoducho skladuje.
Scroll to Top