Vitajte na pumpe

Koronavírus na Slovensku

Sme čerpacia stanica a sme v tomto ťažkom období súčasťou dôležitých logistických trás, ktoré nám všetkým slúžia a pomáhajú či už pri zásobovaní potravinami alebo hygienickými potrebami, výjazdoch polície, ambulancií alebo iných presunoch a prepravách. Aj my máme rešpekt, no zároveň si uvedomujeme aj zodpovednosť, ktorá nám v našom povolaní bola zverená. V súvislosti s prevádzkou našich čerpacích staníc sme okamžite prijali nevyhnutné dodatočné hygienické opatrenia a zvýšili frekvenciu dezinfekcie spoločných priestorov. V miestach s najväčšiou intenzitou pohybu, akými sú napríklad pokladničná zóna a platobný terminál prebieha veľmi intenzívna pravidelná dezinfekcia.  

V tejto mimoriadne náročnej situácii sme našim zamestnancom, ktorí čelia hrozbe priamo v prvej línii, poskytli aspoň tú najnevyhnutnejšiu pomoc:

  • naši zamestnanci boli vybavení dezinfekčnými gélmi a látkovými, preteľnými, rúškami
  • naši zamestnanci boli dôkladne poučení o bezpečnostných postupoch pri dezinfikácií po narábaní s peniazmi a iným tovarom príjmaným od zákazníkov či dodávateľov
  • naši zamestnanci obdržali internú smernicu o správnom vetraní 
  • v nevyhnutných prípadoch je zamestnancom počas tejto mimoriadnej situácie povolený okienkový predaj

Sme veľmi hrdí na každého jedného našeho zamestnanca, ktorí sa postavil za svoju, dnes tak dôležitú, rolu a každý deň čelí nástrahám. Stojíme za nimi a chceme im byť čo najviac nápomocní, a tak aby sme vzhľadom na mimoriadnu situáciu čo najviac eliminovali možné riziko prenusu vírusu, prosíme našich zákazníkov aby rešpektovali hygienické opatrenia:

  • vstupovali do priestorov predajne len s rúškom, šálom, šatkou alebo inou ochranou tváre
  • udržovali pri pokladni medzi sebou bezpečný ostup aspoň 1 meter
  • pri platbe za pohonné hmoty či iný sortiment z ponuky preferovali platobné karty
  • použili pri tankovaní rukavice, ktoré sú dostupné pri výdajných stojanoch
  • po úhrade sa zbytočne nezdržiavali v priestoroch čerpacej stanice a jej okolia

Po vyhlásení núdzového stavu krajiny sme z preventívnych dôvodov pristúpili k úprave otváracích hodín pri vybraných čerpacích staniciach:

GAS Dolný Kubín

GAS Veľký Meder

GAS Pezinok

GAS Myjava

GAS Nové Mesto nad Váhom

GAS Púchov

GAS Kežmarok

GAS Spišská Nová Ves

GAS Poprad

GAS Dunajská Stredá, Hlavná ulica

GAS Hriňová

GAS Matúškovo

GAS Dunajská Lužná

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Pondelok – Nedeľa    06:00 – 18:00

Pondelok – Nedeľa    07:00 – 19:00

Chceli by sme Vás poprosiť o rešpektovanie nariadení na čerpacích staniciach, pomáhate tak chrániť sami seba aj nás. Len tak máme šancu čím skôr prekonať túto mimoriadnu situáciu a zabrániť šíreniu nového vírusu. Veríme, že všetko čoskoro pominie a opäť si všetci uvidíme do tvárí.

ĎAKUJEME

Scroll to Top